/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 17:21 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन र श्रोत परिचालन कार्यविधि (निर्देशिका), २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 14:54 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन र श्रोत परिचालन कार्यविधि (निर्देशिका), २०७९.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० 10/16/2022 - 15:34 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५को संसोधन, २०७९ समेत ७९-८० 08/02/2022 - 16:52 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५को संसोधन, २०७९ समेत.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८(संसोधन सहित) ७९-८० 07/29/2022 - 12:49 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८ संसोधन सहित.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 12:50 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको विषयगत समिति (कार्य संचालन) नियामावली, २०७९ ७८/७९ 07/13/2022 - 11:54 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विषयगत समिति (कार्य संचालन) नियामावली, २०७९.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/01/2022 - 12:25 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको बजार व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:38 PDF icon बिधेयक-२०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको लघु तथा घरेलु उद्योग दर्ता कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:37 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको लघु तथा घरेलु उद्योग दर्ता कार्यविधि २०७८.pdf

Pages