/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 5 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/18/2019 - 19:12 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
F.M. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/07/2019 - 15:05 PDF icon F.M. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
स्थानीय तहको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 16:32 PDF icon स्थानीय तहको सहकारी ऐन, २०७५
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन निर्देशिका-२०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 11:46 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन निर्देशिका-२०७५
आर्थिक ऐन,२०७५ संशोधन ७५/७६ 02/04/2019 - 11:52 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७५ संशोधन
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित ऐन),२०७५ ७५/७६ 02/04/2019 - 11:44 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित ऐन),२०७५
टोल बिकाश गठन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/04/2019 - 11:41 PDF icon टोल बिकाश गठन कार्यविधि, २०७५
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 11:16 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५
बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक ७५/७६ 09/21/2018 - 15:24 PDF icon बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम आ.व २०७५-०७६.pdf

Pages