/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 3 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कचनकवल गाउँपालिकाको विनोयोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 12/21/2020 - 11:45 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विनोयोजन ऐन, २०७७.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/29/2020 - 11:09 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/16/2019 - 15:23 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५.pdf
कचनकवल गाउँपलिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट आ.व. २०७६-०६६ ७६/७७ 12/16/2019 - 14:59 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको सहकारी दर्ता कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:59 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको सहकारी दर्ता कार्यविधि, २०७६
कचनकवल गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:59 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७६
कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:52 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
कचनकवल गाउँपालिकाकाे शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/07/2019 - 12:24 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 13:41 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
जनता उपचार कोष परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:49 PDF icon जनता उपचार कोष परिचालन कार्यविधि, २०७५

Pages