/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 3 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५को संसोधन, २०७७ समेत ७७/७८ 06/22/2021 - 11:34 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ संसोधन २०७७ समेत .pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/22/2021 - 11:55 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
कचनकवल पर्यटन तथा मत्स्य विकास परियोजना संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/20/2021 - 12:24 PDF icon कचनकवल पर्यटन तथा मत्स्य विकास परियोजना संचालन कार्यविधि २०७७ फाईनल.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको विनोयोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 12/21/2020 - 11:45 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विनोयोजन ऐन, २०७७.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/29/2020 - 11:09 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/16/2019 - 15:23 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५.pdf
कचनकवल गाउँपलिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट आ.व. २०७६-०६६ ७६/७७ 12/16/2019 - 14:59 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको सहकारी दर्ता कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:59 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको सहकारी दर्ता कार्यविधि, २०७६
कचनकवल गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:59 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७६
कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:52 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६

Pages