/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 2 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कचनकवल गाउँपालिकाको घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा निवारण संरक्षण कोष कार्यक्रम संचालन अनुदान कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:31 PDF icon घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा निवारण संरक्षण कोष कार्यक्रम संचालन अनुदान कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:30 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका,२०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:27 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका,२०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 12:25 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/07/2021 - 11:42 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 11/08/2021 - 12:02 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 10/21/2021 - 13:49 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५को संसोधन, २०७७ समेत ७७/७८ 06/22/2021 - 11:34 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ संसोधन २०७७ समेत .pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/22/2021 - 11:55 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
कचनकवल पर्यटन तथा मत्स्य विकास परियोजना संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/20/2021 - 12:24 PDF icon कचनकवल पर्यटन तथा मत्स्य विकास परियोजना संचालन कार्यविधि २०७७ फाईनल.pdf

Pages