/ नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक २०७९.०३.०९ |

७८/७९ 07/03/2022 - 11:48 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९.०३.०९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९.०२.२७ को बैठकको निर्णयहरु |

७८/७९ 06/19/2022 - 20:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९.०२.२७.pdf

२०७५ माघ २८ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय (दोश्रो चोटिको) |

७५/७६ 05/03/2019 - 11:40 PDF icon २०७५ माघ २८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (दोश्रो चोटिको).pdf

२०७५ माघ २८ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय |

७५/७६ 05/03/2019 - 11:36 PDF icon २०७५ माघ २८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय(पहिलो).pdf

२०७५ साल श्रावन महिना देखि २०७५ पौषसम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु |

७५/७६ 03/24/2019 - 14:43 PDF icon २०७५ साल श्रावन महिना देखि २०७५ पौषसम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf