/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 4 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:49 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:48 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:46 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाको बालक्लब गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:45 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको बालक्लब गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:45 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याणकोष नियमावली, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:43 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याणकोष नियमावली, २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/18/2019 - 19:12 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
F.M. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/07/2019 - 15:05 PDF icon F.M. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
स्थानीय तहको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 16:32 PDF icon स्थानीय तहको सहकारी ऐन, २०७५
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन निर्देशिका-२०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 11:46 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन निर्देशिका-२०७५

Pages