/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 4 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:52 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
कचनकवल गाउँपालिकाकाे शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/07/2019 - 12:24 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 13:41 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
जनता उपचार कोष परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:49 PDF icon जनता उपचार कोष परिचालन कार्यविधि, २०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:49 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:48 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:46 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाको बालक्लब गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:45 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको बालक्लब गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:45 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, २०७५
कचनकवल गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याणकोष नियमावली, २०७५ ७५/७६ 07/21/2019 - 10:43 PDF icon कचनकवल गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याणकोष नियमावली, २०७५

Pages