/ सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना | Page 9 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation For Bids

७६/७७ 09/25/2019 - 12:11 PDF icon construction of box culverts(single & double cell) & construction of culverts (slab)

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दाेबस्ती सम्बन्धि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना - पशु मबेसी ठेक्का (पथरिया, घेराबारी, केचना, पाठामारी)

७६/७७ 08/04/2019 - 17:01 PDF icon आन्तरिक आय ठेक्का बन्दाेबस्ती सम्बन्धि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना |

आन्तरिक ठेक्का बन्दाेबस्ती सम्बन्धि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना |

७६/७७ 08/04/2019 - 16:10 PDF icon आन्तरिक ठेक्का वन्दाेवस्ती सम्वन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना |

आन्तरिक ठेक्का वन्दाेवस्ती सम्वन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 07/30/2019 - 15:52 PDF icon Bazar Thekka.pdf

Electric Poles, Wires and Transformer Purchase Bid

७५/७६ 05/14/2019 - 12:11 PDF icon Electric poles, wires & Transformor Purchase bid.pdf

Invitation For Bids

७५/७६ 05/02/2019 - 10:50 PDF icon Invitation For Bids(2076-01-19).pdf

अप्टिकल फाईबर मार्फत् प्राईभेट नेटवकिंग गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना |

७५/७६ 05/02/2019 - 10:01 PDF icon NETWORKING-TENDER.pdf

Invitation For Bids

७५/७६ 04/04/2019 - 10:59 PDF icon Invitation For Bids (Pub 21 chitra 2075)1.pdf, PDF icon Invitation For Bids (Pub 21 chitra 2075)2.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |

७५/७६ 03/24/2019 - 11:44 PDF icon बोलपत्र२.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |

७५/७६ 03/17/2019 - 18:35 PDF icon बोलपत्र.pdf

Pages