/ सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना | Page 5 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना |

७८/७९ 03/30/2022 - 14:17

बोलपत्र स्वीकर्त गर्ने आसयको सूचना ।

७८/७९ 03/17/2022 - 05:53 PDF icon बोलपत्र स्वीकर्त गर्ने आसयको सूचना ।.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना |

७८/७९ 02/26/2022 - 12:03 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना |

७८/७९ 01/18/2022 - 16:49 PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना |

७८/७९ 12/14/2021 - 11:51 PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना |

७८/७९ 12/14/2021 - 11:40

ठेक्का स्वीकृतको सूचना सम्बन्धमा |

७८/७९ 11/24/2021 - 15:44 PDF icon ठेक्का स्वीकृतको सूचना सम्बन्धमा.pdf

ठेक्का स्वीकृत सम्बन्धमा ।

७८/७९ 11/23/2021 - 15:36 PDF icon ठेक्का स्वीकृत सम्बन्धमा ।.pdf

प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 11/19/2021 - 10:32 PDF icon CamScanner 11-03-2021 17.48.pdf

आन्तरिक ठेक्का बन्दबस्ती सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 11/15/2021 - 12:49 PDF icon आन्तरिक ठेक्का बन्दबस्ती सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।.pdf

Pages