/ कचनकवल गाउँपालिकामा अध्यक्ष श्री कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी ज्यूद्वारा झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जयनारायण शाहज्यू लगाएत पदाधिकारीहरूलाई कचनकवल गाउँपालिकामा स्वागत गरी अन्तरपालिका बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल गरियो । | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

समाचार

कचनकवल गाउँपालिकामा अध्यक्ष श्री कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी ज्यूद्वारा झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जयनारायण शाहज्यू लगाएत पदाधिकारीहरूलाई कचनकवल गाउँपालिकामा स्वागत गरी अन्तरपालिका बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल गरियो ।