FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दुर्गा प्रसाद पौडेल दुर्गा प्रसाद पौड्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख durga4poudel@gmail.com ९८५२६५५२१०
केशव मैनाली अधिकृत छठौं तह / सुचना अधिकारी योजना शाखा, विपद व्यवस्थापन शाखा, तथा सूचना अधिकारी keshab2033@gmail.com ९८६२६७९१११
भुमि प्रसाद निरौला अधिकृत छठौं तह प्रशासन शाखा bniraula624@gmail.com ९८४२३८६१८६
साजन राई इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sazans88@gmail.com ९८१८२७४७२७
छबि बस्नेत शिक्षा प्रमुख शिक्षा शाखा + युवा तथा खेलकुद विकास शाखा cbasnet013@gmail.com ९८०२६७३७००
जागेश्वर प्रसाद यादव सि.अ.हे.व. अधिकृत छठौ तह स्वास्थ्य शाखा jageshwaryadav042@gmail.com ९८०४९५५९३०
कामेश्वर प्रसाद शाह कृषि प्राविधिक कृषि शाखा ९८०५९०९१५७
मसिन्दर यादव पशु प्राविधिक पशु शाखा ९८१७९५२६७३
दिपेन्द्र कुमार गणेश सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा ito.kachankawalmun@gmail.com ९८१७९७१२५७, ९८४२०६९४५६
अमित ढुंगाना इन्जिनियर प्राविधिक शाखा dhungana.amit1000@gmail.com ९८०७९७१५१७
संजु ढकाल रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र sissanju@yahoo.com ९८२३३९१३१५
प्रदिप दाहाल ना.सु. / रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन शाखा dahalpradip454@gmail.com ९८१४९४४२५९
मनमोहन सिग्देल सहायक पाँचौं तह लेखा शाखा manmohansigdel2050@gmail.com ९८४३५२२२०१
गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ सहायक पाँचौं तह खा.पा.स.टे. शाखा ९८४२२२०२८४
प्रभाकर आचार्य सहायक पाँचौं तह लेखा शाखा / आ.ले.प pravu.jhapali@gmail.com ९८५१२०९१२५
माया कुमारी ऐर सहायक पाँचौं तह न्यायिक समिति शाखा mayamanas2068@gmail.com ९८४९६३६५००
गणेश भट्टराई शिक्षक शिक्षा शाखा + युवा तथा खेलकुद विकास शाखा ९८४२६७६९९९
पंचानन राजबंशी सहायक पाँचौं तह राजस्व शाखा kachankawalrajaswashakha@gmail.com ९८१४९३८९२७
चिरायु श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sthachirayu@gmail.com ९८१९०३६७४०
राम कुमार मेचे सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१६९१३५०७
मुन्ना आलम कम्प्युटर टेक्निसियन सूचना प्रविधि शाखा ma4144922@gmail.com ९८१७९६९१९८
खेमराज भट्टराई एम.आई.एस अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण शाखा mis.kachankawal@gmail.com / kbhattarai999@gmail.com ९८१६९२८६००, ९८४२७८२४३९
विकास कुमार कुन्डु खरिदार / रा.प.अनं. द्वितीय पंजीकरण र जिन्सी शाखा kundubikash8@gmail.com ९८०६०५०५०३
आईन्द्र थाम्सुहान खरिदार / रा.प.अनं. द्वितीय योजना / महिला तथा बालबालिका शाखा aindralimboo77@gmail.com ९८०७९६२७३९
छबिन अधिकारी खरिदार / रा.प.अनं. द्वितीय सहकारी शाखा chhabinad@gmail.com ९८०४९२७०२४
गौरव रिजाल सहायक चौथो तह प्रशासन शाखा gaurabratnarijal2058@gmail.com ९८६४८३६९७२
धनबहादुर राजबंशी अमिन प्राविधिक शाखा rajbanshidhanbahadur302@gmail.com ९८०४९१७४३१
शेखर नेपाल सहायक कम्प्युटर अप्रेटर लेखा शाखा sn13075@gmail.com ९८४२७१३०७५
सगरमणि अधिकारी फिल्ड सहायक (एम.आई.एस) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण शाखा mis.kachankawal@gmail.com / sagarmaniadhikari@gmail.com ९८१४०३५२३५
सन्तोष खतिवडा एसिस्टेन्ट-सब-ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८१४९९५६०२
हेमराज पौडेल सहायक चौथो तह पशु सेवा शाखा hemrajp706@gmail.com ९८०८५०१८२६
इश्वरी बिस्ट सहायक चौथो तह कृषि विकास शाखा iswaribista09@gmail.com ९८४२६४३१५८
समिर तामांग JCB चालक (Heavy) हेभी सवारी चालक ९८१२३७५७३२
सोम बराल हलुका सवारी चालक हलुका सवारी चालक ९८१४०१४१७६
हिरण्य प्रसाद ढुंगेल हलुका सवारी चालक Ambulance / प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनियानी ९८२४०६८५५४

Pages