नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६ साल बैशाख ११ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय |

७५/७६ 05/03/2019 - 12:26

२०७५ साल चैत्र २७ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय |

७५/७६ 05/03/2019 - 12:25 PDF icon २०७५ साल चैत्र २७ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय.pdf

२०७५ चैत्र १९ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय |

७५/७६ 05/03/2019 - 11:44 PDF icon २०७५ चैत्र १९ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय.pdf

२०७५ फाल्गुन १४ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय |

७५/७६ 05/03/2019 - 11:42 PDF icon २०७५ फाल्गुन १४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७५ माघ २९ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय |

७५/७६ 05/03/2019 - 11:41 PDF icon २०७५ माघ २९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७५ माघ २८ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय (दोश्रो चोटिको) |

७५/७६ 05/03/2019 - 11:40 PDF icon २०७५ माघ २८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (दोश्रो चोटिको).pdf

२०७५ माघ २८ गतेको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय |

७५/७६ 05/03/2019 - 11:36 PDF icon २०७५ माघ २८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय(पहिलो).pdf

२०७५ साल श्रावन महिना देखि २०७५ पौषसम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु |

७५/७६ 03/24/2019 - 14:43 PDF icon २०७५ साल श्रावन महिना देखि २०७५ पौषसम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf