आन्तरिक आय ठेक्का बन्दबस्ती सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ आव्व्हानको सूचना

मिति २०७५/०१/१२ गते को सुचना अनुसार परिक्षाफल प्रकाशन सम्वन्धमा ।

मिति २०७५ जेष्ठ ४, ५ र ६ गते सम्पन्न लिखित तथा मैखिक परीक्षामा सामेल भएका निम्नानुसारका पदमा सफल हुनुभएका उमेदवारहरुको नामावली 

दस्तावेज: 

कर्मचारीको विवरण सम्बन्धमा

Pages