औसधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान |