अप्टिकल फाईबर मार्फत् प्राईभेट नेटवकिंग गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना |