संगठनात्मक स्वरुप

क्र.स.

विषय

विवरण

परिचय

नेपालको पर्वमा झापा जिल्लाको दक्षिणमा अवस्थित पूर्वर दक्षिणमा भारतसंग सिमाना जोडिएको, नेपालकै होंचो

स्थानभएको गाउँपालिका

 

 

 

भौगोलिक अवस्थिती

 

अक्षांश

२६.३५८८६९ देखि २६.४८०४२८

यस गऊँपालिकाको नया Twitter Account सूचारु

Pages